Cliënte huurde een woning die bouwvallig was. Maandelijks betaalde zij een cash bedrag aan de verhuurder. Al jaren verzocht zij de verhuurder om de gebreken (elektriciteitsdraden die los hingen, waterinfiltratie,…)  in de woning te herstellen. Slechts enkele keren had zij dit ook op papier gezet. De verhuurder voerde enkele kleine herstellingen uit maar nooit werden de gebreken grondig opgelost.

Cliënte besliste van de ene op de andere dag de huurovereenkomst op te zeggen zonder het betalen van een opzeggingsvergoeding en het respecteren van een opzeggingstermijn. De verhuurder startte uiteraard een procedure voor het betalen van een opzegginsvergoeding, alsook voor andere vergoedingen wegens het plotse vertrek. Hij beweerde trouwens dat alle gebreken steeds hersteld werden en bracht hiervoor betalingsbewijzen van gereedschapsmateriaal bij.

Dit is uiteraard geen eenvoudig dossier aangezien er weinig geschreven documenten waren.

Verschillende keren heb ik samen gezeten met cliënte. Door goed te luisteren en samen alle dossierstukken door te nemen en te analyseren heb ik, onder andere aan de hand van foto’s van de woning, een pleidooi kunnen opstellen waaruit duidelijk bleek dat we hier te maken hadden met iemand die zijn verplichtingen als verhuurder niet nakomt.

De vrederechter heeft geoordeeld dat, gelet op de verschrikkelijke staat van de woning, cliënte geen enkele vergoeding dient te betalen